can-ho-thong-minh-saigon-intela-long-dien-group

Sai Gon Intela Căn hộ thông minh trong tầm tay

21 June, 2018 Richardmai 0

Sai Gon Intela Căn hộ thông minh trong tầm tay Ở kỷ nguyên Công nghệ số – Internet of Things (IOT); sau Tablet hay Smartphone, Smarthome – Nhà “thông minh” đang nổi lên như một hiện tượng và dần trở thành một xu hướng sống […]

Cách mạng công nghiệp 4.0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì?

21 June, 2018 Richardmai 0

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là gì? Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng công nghiệp 4.0) là sự kết hợp các công nghệ giúp xóa nhòa ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học. Khái niệm […]